Vjetroturbine

obnovljivi-izvori-energije

Postoje dva tipa vjetroturbina. Prvi tip su turbine vertikalnog dizajna koje se temelje na Darriesovom modelu. Drugi su turbine s horizontalnom osi i one jako podsjećaju na vjetrenjače koju su korištene za ispumpavanje vode na farmama. Moderne turbine su turbine s horizontalnom osi. Vjetroturbina se sastoji od nekoliko osnovnih dijelova. Horizontalna turbina sastavljena je od rotora i elisa. Elise pretvaraju kinetičnu energiju vjetra u energiju koja napaja osovinu koja se vrti. Pokretač turbine su generator i „mjenjač“ brzine. Generator je smješten na stupu koji ga pridržava. Ostali dijelovi su električni kablovi, kontrolna ploča i oprema za podršku na tlu.

Farme vjetra spremaju energiju koju generiraju. Više grupa turbina tvori farmu vjetra. Na ovaj način generirana energija distribuira se klijentima kroz mrežu koja funkcionira gotovo na isti način kao i uobičajena električna mreža.